Nieuwe regels voor zonnepanelen op komst: waarom je er best dit jaar nog legt
10
Nieuwe regels voor zonnepanelen op komst: waarom je er best dit jaar nog legt

Nieuwe regels voor zonnepanelen op komst: waarom je er best dit jaar nog legt

Zonnepanelen zijn vandaag weer even populair als toen ze nog fors werden gesubsidieerd. Installateurs hebben hun handen vol. Tenminste, tot het einde van dit jaar. Vanaf begin 2021 worden immers nieuwe regels van kracht, al is daarover het laatste woord nog niet gezegd. Wie zeker wil zijn, legt ze dus het best nog dit jaar - al is het maar omdat ook de prijzen erg interessant zijn. (BRON: Het Nieuwsblad 06/07/2020)

Hoe komt het dat zonnepanelen opnieuw zo populair zijn?

Twee belangrijke redenen: de prijzen van zonnepanelen zijn erg interessant geworden (zie verder) en er is de deadline van eind 2020, die veel mensen ertoe aanzet nu nog snel in zonnepanelen te investeren. Want wie vóór die datum zonnepanelen legt, kreeg – in principe – van de Vlaamse regering de garantie dat hij nog 15 jaar kan gebruikmaken van de zogenoemde terugdraaiende elektriciteitsmeter. Dat wil zeggen dat wanneer je zelf opgewekte elektriciteit op het net plaatst, de meter terugdraait en je factuur goedkoper wordt. De populariteit van zonnepanelen wordt ten slotte ook aangezwengeld door de verplichting om bij de bouw van een nieuwe woning in hernieuwbare energie te voorzien, waarbij veel bouwers voor zonnepanelen kiezen.

Wat als je toch pas in 2021 zonnepanelen plaatst?

Dan val je onder een nieuwe regelgeving, “waarover vandaag nog geen volledige duidelijkheid bestaat”, zegt Bram Claeys van ODE, de organisatie voor duurzame energie. “Wij roepen de overheid daarom op snel voor duidelijkheid én een goede regelgeving te zorgen, zodat mensen ook in de toekomst in zonnepanelen blijven investeren.” In 2012 stortte de markt voor zonnepanelen in Vlaanderen al eens compleet in elkaar, nadat de subsidieregeling via groenestroomcertificaten abrupt was stopgezet.

Hoe zal die nieuwe regelgeving eruitzien?

Die is mede gekoppeld aan de invoering van de digitale meter, die veel accurater registreert hoeveel elektriciteit eigenaars van zonnepanelen op het net zetten én ervan afhalen. Bedoeling is eigenaars van zonnepanelen te motiveren om de stroom die ze opwekken vooral zelf op te gebruiken. Wie dat niet doet, zal daar mogelijk financieel op worden afgerekend. “In principe is het voor doorsnee gezinnen mogelijk om het grootste deel van de elektriciteit die hun zonnepanelen opwekken zelf op te gebruiken”, zegt Erik De Decker van de vzw Zonstraal, een belangenvereniging van eigenaars van zonnepanelen. “Maar het vraagt wel iets meer planning. Je moet je gedrag aanpassen, bijvoorbeeld toestellen als was-, droogmachines en zelfs diepvriezers zo instellen dat ze vooral overdag – wanneer de zonnepanelen energie produceren – die energie meteen gebruiken.” In sommige gevallen betekent dat ook dat je nieuwe (slimme) toestellen moet aanschaffen, die kunnen worden geprogrammeerd.

Maar wie dit jaar zonnepanelen plaatst, hoeft zich dus geen zorgen te maken?

In principe niet: in maart vorig jaar besliste de Vlaamse regering dat wie voor eind 2020 panelen plaatst nog 15 jaar lang kan genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. Er schuilt echter een belangrijk addertje onder het gras: de Vlaamse Regulator voor de Energiemarkt (VREG) stapte naar het Grondwettelijk Hof om deze beslissing te laten vernietigen, omdat ze elektriciteitsverbruikers zonder zonnepanelen zou discrimineren. Het is onduidelijk wanneer het Grondwettelijk Hof een uitspraak doet en wat de gevolgen zijn wanneer het Hof de 15 jaar durende garantie vernietigt.

Meer nieuws
Compensatie voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter 2021
Corona
Nieuwe regels voor zonnepanelen op komst: waarom je er best dit jaar nog legt
Is uw dak geschikt voor zonnepanelen?
Wie thuisbatterij koopt, krijgt binnenkort tot 3.200 euro terugbetaald!
Zonnepanelen wekken 50% meer stroom op
Besparingstip
FAQ Zonnepanelen

Below this is our hidden Collection List that holds our Collection Items. You see a text-only list on this published page, but the list should be hidden on your implementation.

One of the items will be identified as our 'previous' item.
One of the items will be identified as our 'next' item. 

We will use our 'contentId' to identify which template we are on. Our 'contentId' in the blog post above and the 'contentId' in the hidden list below will be matched.

Based on the 'Order' we set for the list below, Previous and Next will be identified and 'pasted' into the above targets. Sweeeeet!

The images below are hidden on the page via display: none in page settings <head>. The loadImages option will only load the images for the previous and next posts.</head>