FAQ Zonnepanelen
15
FAQ Zonnepanelen

FAQ Zonnepanelen

Vragen over het plaatsten van zonnepanelen en alles die erbij komt kijken? Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen én hun bijhorende antwoorden.

Wat betekent Wp (Wattpiek)?

Wattpiek is het normvermogen dat onder standaardtestomstandigheden (1.000 W/m² instraling, 25°c paneeltemperatuur, lichtspectrum AM 1,5) bereikt wordt. Wp duidt het hoogste vermogen aan dat een paneel onder deze omstandigheden kan produceren. Een paneel van 100 Wp kan dus onder ideale omstandigheden 100 Watt opleveren.

Moet mijn dak aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Het dak moet zo weinig mogelijk beschaduwd zijn door gebouwen, schoorstenen, bomen,...
De oriëntatie is idealiter op het zuiden gericht. Ook platte daken zijn geschikt, hierbij wordt gebruik gemaakt van speciale frames.

Is er een bouwvergunning nodig voor zonnepanelen?

Doorgaans is er geen bouwvergunning vereist, tenzij er specifieke verkavelingsvoorschriften gelden. Inlichtingen hierover kunnen opgevraagd worden bij de Stedenbouwkundige Dienst van uw gemeente.

Hoeveel kWh zal mijn installatie in een jaar opleveren?

Als richtlijn geldt in België een opbrengst van 850 kWh per jaar per 1.000 Wp geïnstalleerd vermogen.
De exacte opbrengst hangt natuurlijk af van de oriëntatie van de installatie, de hellingshoek van het dak en de hoeveelheid instraling.

Wat is de levensduur van zonnepanelen?

Voor zonnepanelen gaat men tegenwoordig uit van een levensduur van minimaal 25 jaar.

Wat is een netgekoppeld PV-systeem?

Een netgekoppeld PV-systeem is op het openbare elektriciteitsnet aangesloten, zodat de geproduceerde elektriciteit in het net gevoed kan worden. Doordat het systeem de opgewekte elektriciteit teruglevert aan het elektriciteitsnet is geen medium voor opslag nodig, zoals bijvoorbeeld een accu.

Wat is een autonoom PV-systeem?

Bij een autonoom systeem is er geen aansluiting op het openbare elektriciteitsnet. De geproduceerde stroom wordt opgeslagen in accu’s. Deze accu’s zijn relatief duur maar ideaal geschikt voor afgelegen gebieden waar geen netaansluiting voorhanden is of waar een aansluiting te duur zou uitvallen tegenover de elektriciteitsbehoefte. Bvb in ontwikkelingslanden of dichter bij huis : straatverlichtingen, verlichte verkeersborden, parkeerautomaten...

Werken zonnepanelen als 'het net' uitvalt?

Een netgekoppeld systeem werkt niet zodra ‘het net’ uitvalt : de omvormer zal automatisch uitschakelen en geen elektriciteit meer aan het openbare elektriciteitsnet leveren, dit is vooral uit veiligheidsoverwegingen. Bij autonome systemen is dat anders : deze zijn immers ontwikkeld om te werken zonder een koppeling aan het openbare elektriciteitsnet.

Leveren zonnepanelen ook stroom als de zon niet schijnt?

Zonnepanelen wekken niet alleen elektriciteit op bij 'volle zon', het gaat erom dat 'zonlicht' op de zonnepanelen valt. Dus ook bij bewolking wordt nog steeds zonnestroom opgewekt.

Wat is teruglevering aan het net?

Wanneer we de opgewekte stroom niet direct verbruiken, wordt deze in het net gevoed en draait de kWh-teller achteruit. Deze stroom wordt dan vergoed aan het geldende dagtarief. Dus terwijl u geniet van uw zomervakantie, blijven uw panelen verder geld verdienen...

Vragen zonnepanelen veel onderhoud?

Omdat er geen onderhoudsintensieve onderdelen aanwezig zijn, is er doorgaans nauwelijks onderhoud noodzakelijk. Een jaarlijkse schoonmaakbeurt is voldoende.

Kan hagel of sneeuw mijn zonnepanelen beschadigen?

Extreme weersomstandigheden vormen normaliter geen probleem : de installatie van het systeem is hierop berekend en bovendien worden de modules voorzien van een speciaal gehard glas dat tijdens producttesten met ijskogels beschoten wordt.

Wat gebeurt er bij blikseminslag?

Een PV-systeem verhoogt niet de kans op een directe blikseminslag. De kans is echter groter dat de installatie door een inslag in de buurt wordt ontregeld door overspanning. Daarom wordt in de omvormer een overspanningsafleider ingebouwd.

Moeten zonnepanelen verzekerd worden?

Informeer hiervoor bij uw verzekeringsagent voor een eenvoudige uitbreiding van uw bestaande polis.

Meer nieuws
Compensatie voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter 2021
Corona
Nieuwe regels voor zonnepanelen op komst: waarom je er best dit jaar nog legt
Is uw dak geschikt voor zonnepanelen?
Wie thuisbatterij koopt, krijgt binnenkort tot 3.200 euro terugbetaald!
Zonnepanelen wekken 50% meer stroom op
Besparingstip
FAQ Zonnepanelen

Below this is our hidden Collection List that holds our Collection Items. You see a text-only list on this published page, but the list should be hidden on your implementation.

One of the items will be identified as our 'previous' item.
One of the items will be identified as our 'next' item. 

We will use our 'contentId' to identify which template we are on. Our 'contentId' in the blog post above and the 'contentId' in the hidden list below will be matched.

Based on the 'Order' we set for the list below, Previous and Next will be identified and 'pasted' into the above targets. Sweeeeet!

The images below are hidden on the page via display: none in page settings <head>. The loadImages option will only load the images for the previous and next posts.</head>